Kuus küsimust kuumal teemal: (valimis)reklaami postitamine

Otsepost on sõna otseses mõttes otsene reklaamikanal. Jõuab ju reklaam saajani personaalselt nende kõige vahetumas kohas – kodus. Otseposti toimivust kinnitavad kõikide tellijate statistikad ning seepärast on ootuspärane, et valimiste eel kasutatakse otsepostituse võimalusi palju ka poliitreklaamiks.

Kuna reklaami kohalejõudmine on tellija jaoks ülioluline, on tellijad ka meeldivalt aktiivsed ka kontrollima, kas tellitud reklaampostitus on ikka kohale jõudnud. Seepärast reastasime kuus peamist olukorda, millistel juhtudel tellitud reklaam pole põhjusega piirkonna postkasti jõudnud.

IMG_1957.jpg

Laias laastus on tagasisidel, et reklaam pole postkasti jõudnud, kuus põhjust:

 1. Saaja ei pidanudki reklaami saama – Postkasti omanik on esitanud avalduse reklaamist loobumiseks; postkast jääb teise piirkonda kui postitus tellitud (kõrvaltänavad ning sama tänava erinevad majadki võivad kuuluda eri piirkondadessse)
 2. Antud kortermajas postitatakse reklaam mitte otse postkasti, vaid ühistu avalduse alusel kokkulepitud kohta.
 3. Postitamiseks saadud reklaamide kogus oli väiksem kui piirkonnas olevate postkastide arv (vale kogus sai üle antud kas tellija poolt või viga tehti sorteerimises)
 4. Muu teenuseosutamise viga (100% täpset sorteerimist ja kättetoimetamist ei saa reklaamide puhul kahjuks tagada, mistõttu on teenuseosutamise tingimusteski eksimise võimalus 5%)
 5. Kirjakandja jättis reklaami kohale toimetamata (küll harva, aga neid juhtumeid tuleb ette) – Omniva teeb pidevalt tööd ka oma inimestele reklaami olulisuse ja korrektse töökultuuri selgitamisega.
 6. Reklaam jäi lihtsalt teiste reklaamide hulgas märkamatuks või reklaami ei osatud postkasti jõudmise hetkel kokku viia tellitud reklaamiga (põhjus on tõenäoliselt välistatud olukordades, kus saaja teadlikult jälgib, kas konkreetset reklaami postitatakse).

Vaatame olulisemaid põhjuseid lähemalt ja vastame levinumatele küsimustele, mida otsepostituse toimimise mõistmiseks on oluline teada.

 • Kui Omniva ütleb tellijale piirkonnas olevate reklaamisaajate arvu, siis kas selles sisalduvad kõik piirkonna postkastid?

Ei, tellija saab nende klientide arvu, kelleni saame reklaami toimetada. See tähendab, et välja on võetud kõik need, kes on tellimata reklaamist loobunud (postkasti peal on tellimata saadetistest loobumise kleeps.) Numbris sisaldub postkastide arv ka nendes kortermajades, kus reklaamsaadetised pannakse korteriühistu avalduse alusel kokkulepitud kohta (vastavale alusele vm), mitte otse postkasti.

 • Küsisin piirkonnas elava tuttava käest üle ja kuulsin, et tema postkasti pole minu reklaami pandud?

Esimese kontrollküsimusena tuleks sel juhul juurde küsida, kas inimese postkastil pole tellimata reklaami välistavat kleepsu. Kui postkasti omanik on esitanud avalduse aadressita reklaamist loobumiseks, siis ei panda tema postkasti ühtegi saadetist, mida ta pole tellinud. Seda ka juhul, kui saadetiseks pole reklaam oma tavalises mõttes, vaid näiteks ajakiri, tootenäidis, kutse vms.

Samuti ei panda reklaami postkastidesse, kui korteriühistu on esitanud avalduse panna aadressita reklaam trepikodades mitte postkastidesse, vaid vastavale alusele.  Alustele postitamise kokkuleppest on Omniva aga loobumas, sellest lähemalt edaspidi.

 • Minu reklaam ei olnud postkastis, aga konkurendi oma samas postkastis oli

Omniva osutab teenust kõigile võrdsetel alustel. Samamoodi paigutatakse alustele kõikide teiste kandidaatide (ja ka ettevõtete) reklaamid, mida meie ettevõte postitab – seda siis seni, kuni tegutseme korteriühistutega sõlmitud praeguste kokkulepete alusel.

Reklaamikannet teostavad aga ka teised ettevõtted ja – eriti valimisreklaamide korral – kandidaadid ise, nende sõbrad, erakonnakaaslased või muud isikud. Kahetsusväärselt sageli postitatakse siis reklaam siiski ka neisse postkastidesse, kus on peal reklaamist loobumise kleebis või kui kortermajas on ühistu esitanud avalduse panna reklaamid alusele. Veel kord – nendest kokkulepetest oleme loobumas.

PostkastidKirjakastid_I

 • Miks on Omniva korteriühistutega sõlmitud lepingutest loobumas?

Korteriühistute avalduste aktsepteerimine on põhinenud Tarbijakaitseametis sõlmitud reklaamikandjate vahelisel Hea Tava kokkuleppel, millega sõlmimise ajal nõustusid kõik reklaamikandjad ja mida mõnda aega ka ühiselt järgiti. Paraku tekkis aga aja jooksul olukord, kus kokkuleppest pidas kinni ainult Omniva. Teised kandeteenuse pakkujad käitusid vastavalt oma huvidele, tekitades segadust ning ka pahameelt reklaami alustele postitamise avalduse esitanud korteriühistutes, kellel oli keeruline mõista, miks ja kelle poolt neile ikkagi reklaame postkastidesse pannakse.

Veelgi tähtsam on aga see, et meile on oluline, et iga postkasti kasutaja väljendaks ise oma soovi mitte reklaami saada. Selleks on Tarbijakaitseametiga kokku lepitud, et postkastile paigutatakse selleks kokkulepitud kleebis. See on lihtne ka korteri vahetuse korral, kus uus omanik saab kleebisest kohe infot, et tema uus postkast reklaami ei soovi ning ta saab oma otsuse teha, kas ta soovib reklaami ja eemaldab kleebise või mitte. Ka Konkurentsiameti hinnang on, et korteriühistu ei saa üldkoosoleku või juhatuse otsusega keelata ühelgi tema liikmel (postkasti valdajal) saada oma postkasti näiteks kirisaadetisi ja perioodilisi väljaandeid ning samamoodi ei saa seada piiranguid ka tellimata reklaamile. Samamoodi ei saa teiste nimel loobumise avaldust esitada naaber ega majaomanik.

Kui postkasti omanik tahab reklaamist loobuda, esitab ta isikliku avalduse ainult oma postkasti osas.

 • Kirjakandja jättis reklaami kohale toimetamata

Nagu öeldud, siis küll harva, aga neid juhtumeid tuleb ette. Kahjuks. Tavaliselt leiavad need juhtumid ka avalikku tähelepanu, sest suurest kogusest kättetoimetamata reklaamist on väga keeruline märkamatult vabaneda ja need reklaamid leitakse üles. Olgu tegu siis katsega neid vanapaberisse sokutada või, eriti taunimisväärne, metsa all põlema panna. Omniva teeb pidevalt tööd ka oma inimestele reklaami olulisuse ja korrektse töökultuuri selgitamisega. Paraku aga kiputakse ühiskonnas teiselt poolt levitatama suhtumist, et reklaami õige koht ongi prügikastis, keegi seda ei oota ja seda pole kellelgi vaja. Omniva teab, et sagedamini, kui pahandatakse reklaami postkasti jõudmise pärast, pöörduvad kliendid aga küsimusega, miks neil reklaami pole (näiteks kui tavapärane reklaamipostitaja mõnel kuul postituse tegemata jätab).

 • Kortermajas pandi reklaam alusele, aga see kadus sealt kiiresti ja paljud elanikud reklaami endale võtta ei saanud.

Selliseid olukordi võib tõesti ette tulla. Omniva ei saa kahjuks vastutada reklaami lõppsaajani mittejõudmise eest, kui korteriühistu on avaldanud soovi saada aadressita reklaami trepikojas paiknevasse ühispostkasti või reklaamalusele. Seda põhjusel, et meie poolt kohale toimetatud reklaamsaadetistele on trepikojas vaba ligipääs kõikidele majaelanikele (lukustamata trepikodade korral ka kõigile sisseastujatele) ja me ei saa tagada, kes ja kui palju keegi reklaamlehti võtab. Seegi probleem laheneb aga sellega, et lõpetame korteriühistute ühisavalduste põhjal tehtud kokkulepped.

IMG_1961.jpg

 • Millal toimub korteriühistutega lepingute lõpetamine?

2017. aasta november on ülemineku kuu, kus hakkame järk-järgult Tallinna linnaosade kaupa reklaami ainult saajate postkastidesse postitama. Detsembrist postitame Tallinna linnas reklaami üksnes postkastidesse, millel ei ole reklaamist loobumise kleebist (postkasti jõuab alati avalik teave (nt linnaosa leht) ja adresseeritud post).

Uue korra eel, oktoobris, postitame kõikidele vastava kokkuleppega Tallinna korteriühistute postkasti ka paberil ülesütlemise teavituse.

 

Rõõmsat ja toimivat otseposti kõigile!

 

 

Leave a Reply

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga