5 aastat LEAN mõtteviisi

Martin Luts – Omniva ärioperatsioonide valdkonna juht

LEAN juhtimine tähendab eesti keeles „timmitud juhtimist“.  See on maailmas tuntud juhtimisfilosoofia, mille märksõnadeks on väärtuse loomine, kvaliteedi ja kliendirahulolu tagamine, konkurentsivõime kasvatamine, jätkusuutlik ning pidevalt arenev ettevõte. LEAN filosoofia järgi ei lõpe parendamine kunagi, see on jätkuv tegevus. Kui tundub, et juba on päris hästi, siis alati saab veel paremini.

LEAN juhtimise üks peamiseid märksõnu ja missioone on jaapani keelne sõna „kaizen“, mis tähendab pidevat arengut ning püüdu täiuslikkuse poole. Just Jaapanist, täpsemalt Jaapani autotööstusettevõttest Toyota, see mõtteviis alguse saigi. Tänu LEAN juhtimise filosoofiale sai Toyotast autotööstuse lipulaev.

LEAN  on juhtimisfilosoofia, mida kasutatakse edukalt ning tulemuslikult nii tootmis-, teenindus- kui ka logistikasektoris. LEAN juhtimise filosoofia rakendamine on abinõu ettevõtte ekspordivõimekuse kasvule ning toodete ja teenuste lisandväärtuste leidmisel.

post11-2375

7 nippi, kuidas LEAN integreerida

Omniva alustas LEAN juhtimissüsteemi juurutamist aastal 2013, seega tänaseks oleme näinud juba rohkelt edusamme ning saanud kinnituse, et see oli ainuõige otsus. Järgnevalt kirjeldame olulisemad sammud LEAN mõtteviisi integreerimisel.

  1. Defineeri eesmärk

Enne LEANi juurutamise alustamist on oluline seada eesmärk, mis täpsemalt vajab muutmist ja kuhu soovitakse mingi kindla aja jooksul jõuda.

Meie võtsime endale kaks eesmärki:

a) logistikaoperatsioonide efektiivsuse tõstmine, mis väljendub keskmises hinnas ühe saadetise kohta;
b) töötajate rahulolu ja pühendumuse kasvatamine

2. Kaasa konsultant

Otstarbekas on kaasata konsultant, kes hakkab läbi viima töötajate koolitamist ja aitab leida parimad võtted just Teie ettevõttele. Oluline on teada, et universaalseid võtteid, mis töötaksid kõikide ettevõtete puhul ühtemoodi, ei ole olemas. Iga ettevõte valib välja ja kujundab LEAN võtted endale sobivaks. Konsultandi värbamisel on väga tähtis tema praktiline kogemus. Puhtalt teooria baasilt ei suuda ta ettevõtet aidata.

  1. Määra LEAN guru

Lisaks konsultandile on oluline, et ettevõttes oleks vähemalt üks töötaja, kes on LEANi juurutuse eest vastutav, nii-öelda LEAN guru. Tema ülesanne on kutsuda kokku koosolekuid, korraldada töötajate koolitamist, viia läbi auditeid ja tagada, et LEAN ettevõttes edasi areneks. Eriti oluliseks saab tema roll pärast konsultandi lahkumist.

  1. Kaasa ja motiveeri töötajaid igal sammul

On oluline, et töötajad, kes hakkavad LEANi igapäevaselt kasutama oleksid motiveeritud seda muutust ette võtma. Üks suuremaid hirme on – kas see võetakse omaks? Omnivas sai LEAN alguse ühest tootmisüksusest ja areneb sellest teistesse üksustesse ja osakondadesse. Tootmisüksus oli nagu kasvulava, testkeskkond, et näha, kas LEAN hakkab tööle või mitte. Tänaseks võib öelda, et ilma LEANita ei kujuta selles üksuses töötajad enam igapäevatööd ette.

inimlogo

  1. Kaasa tippjuhtkond

Kui esimesed edusammud on tehtud, siis on oluline edulugusid kajastada ja kaasata edasisse juurutamisse ka tippjuhtkond. See on vajalik selleks, et kogu ettevõte mõtleks ühtemoodi ja LEAN juurutamisele antaks vajalik prioriteet. Soovitav on seda teha juba esimese sammuna. Aga meie näitel on edukas juurutamine võimalik ka siis, kui tippjuhtkonda kaasatakse pärast esimesi võite.

  1. Varu kannatust

LEANi juurutamine on tõsine ettevõtmine, see vajab aega ja pühendumist. Öeldakse, et LEANi juurutamine võtab aega vähemalt kolm aastat, enne kui käegakatsutavaid tulemusi näha on.

  1. Koolita, koolita, koolita!

Intensiivne koolitus esimesele 15 liikmelisele grupile kestis kolm kuud. Pärast seda jätkasime iseseisvalt, vahel konsultandilt nõu küsides. Tänaseks on koolituse läbinud suur osa ettevõtte võtmeisikutest. Koolituse saanud töötajad viivad ise LEAN ideid edasi teistele töötajatele.

Mis kasu saime LEAN’i kasutusele võtmisest?

Tõusis efektiivsus.

Läbi erinevate projektide suutsime tulemuslikkust kasvatada ja raiskamist vähendada. Näiteks 5S metoodika abil suutsime töövahendite otsimisele kuluvat aega sorteerimiskeskuses vähendada kordades. Või näiteks kui analüüsisime kulleri tööpäeva SMED metoodika abil samm-sammult, siis selgus, et väga palju aega nõudis pidev parkimiskella keeramine. Elektroonilise parkimiskella kasutuselevõtt vähendas iga kulleri tööaega päeva kohta kuni 30 minutit! Kokkuhoid tekib pisikestest võitudest.

5D__6125

Töötajate rahulolu ja pühendumuse kasvatamine.

Üks suurimaid LEANi juurutamise võite oli see, et koolituste käigus paranes osakondadevaheline koostöö ja üksteisemõistmine ehk tegemist oli tugeva team building koolitusega. Koolituse läbinud töötajad mõtlevad ühtemoodi, mõistavad, kus suunas liigutakse ning mis on enda või kolleegi tööprotsessi eesmärgid.

Paranes teenuste kvaliteet.

Meile on väga oluline, et kliendid oleks meiega rahul. Mõõdame teenuste kvaliteeti ja kõikidel teenustel on kvaliteedinäitajad paranenud. LEANi abil on töötajate igapäevatöö paremini eesmärgistatud ning seetõttu on näha positiivseid muutusi ka tulemustes. Probleeme lahendatakse kiiremini ja seatud eesmärkidest on olemas parem ülevaade. Rohkem tegeletakse planeerimise ja ennetamisega ning vähem „tulekahjude kustutamisega“. Kliendirahulolu tähtsus on töötajatele paremini teadvustatud.