Kurjerpiegādēm Rīgā Omniva izmanto pirmo elektroauto – Nissan E-NV200

Rūpējoties par ātru un kvalitatīvu preču piegādi klientiem, domājam arī par procesu optimizāciju un videi pēc iespējas draudzīgākām tehnoloģijām. Tādēļ, veicot Omniva autoparka nomaiņu, tas pavisam nesen tika papildināts arī ar pirmo elektroauto – Nissan E-NV200. Ar tā palīdzību sākotnēji nodrošinājām piegādes Rīgā.

Omniva pirmais elektroauto

Vēlme papildināt autoparku ar elektroauto Omniva jau ir vairākus gadus. Taču šobrīd ražotāji pagaidām nepiedāvā kurjerpiegāžu biznesa specifiskajām prasībām atbilstošus modeļus. Šajā biznesā īpaši svarīgi, lai auto bez uzlādes un ar pilnu kravu varētu nobraukt vismaz 600 kilometrus, taču šobrīd ražotāji spēj piedāvāt baterijas, kas garantē tikai ~200 km garu ceļu.

Omniva elektroauto

Ar pirmo elektroauto pamatā veicām kurjerpiegādes Rīgas centrā. Tādējādi intensīvas satiksmes apstākļos visobjektīvāk varējām novērtēt iespējas uzņēmuma resursu efektivizēšanā – gan degvielas ekonomiju, gan bezmaksas autostāvvietas iespējas, gan arī kurjeriem nepieciešamo laiku piegāžu veikšanai, izmantojot sabiedriskā transporta joslu sastrēgumu laikā.

Omniva mērķis tuvākajiem gadiem ir pilnībā aizstāt degvielas darbinātu autoparku ar elektroauto. Tādēļ, ņemot vērā straujo kurjeru biznesa izaugsmi visā pasaulē un tam sekojošu pieprasījuma palielināšanos pēc efektīva un dabai draudzīga piegādes transporta, ceram, ka jau tuvākajā nākotnē atradīsim mums piemērotus elektroauto modeļus, lai palielinātu to īpatsvaru mūsu autoparkā.