Keskkonnamõjude vähendamiseks peame neid endale esmalt teadvustama

Möödunud aastal osales Omniva esmakordselt Ülemaailmse Postiliidu kliimamõjude mõõtmise programmis. Lähtuval ÜRO kestliku arengu eesmärkidest innustab ka postiliit organisatsioone oma tegevuse keskkonnamõju mõõtma, hindama ja negatiivset mõju vähendama.

Veebipõhine kalkulaator, millel nimeks OSCAR (Online Solution for Carbon Analysis and Reporting), on spetsiaalselt postiorganisatsioonide tarvis loodud töövahend süsiniku jalajälje arvutamiseks.

IMG_1437

Mis on süsiniku jalajälg?

Süsiniku jalajälg on olemas meil kõigil – inimestel ja ettevõtetel. See on peamiselt süsinikdioksiidi hulk, mida me igal aastal tarbides, autoga sõites, reisides, energiat kulutades, jäätmeid tootes ja kõiksugu muid toiminguid tehes tekitame.

Kui terve aasta andmed kokku koguda, siis ongi võimalik oma isiklik süsiniku jalajälg numbrilise väljendusena teada saada. Kel huvi, siis veebis on leida selleks mitmeid tasuta kalkulaatoreid, mille abil on võimalik oma personaalne süsiniku jalajälg välja arvutada.

Kui inimese kohta on seda arvutada päris lihtne, siis ettevõtte jalajälje teada saamiseks tuleb koguda hulganisti andmeid kogu tegevusahela kohta. Analüüsime, kui palju autod teedel kilomeetreid läbivad, millist kütust tarbivad, kuidas köetakse meie hooneid, kui palju tööreise teeme lennukiga, kuidas käitleme prügi, kui palju ostame paberit jne. Saadud väärtuste järgi on võimalik hinnata mõju keskkonnale ja kliimamuutustele.

DCIM100MEDIADJI_0392.JPG

Millest koosneb Omniva süsiniku jalajälg?

Meie põhiline osa jalajäljest (80%) tuleb logistikaettevõttele kohaselt transpordist (postiveoks kasutatavad sõidukid, kütuse liitrid, läbitud kilomeetrid jne). Seetõttu peame oluliseks keskkonnasäästlike sõidukite kasutamist ning elektriliste kaubikute kasutuselevõtt on selle suunas hea samm. Ühtlasi näeme, et pikemas perspektiivis on elektrikaubikutele üleminek postimaailmas pigem reegliks kui erandiks.

Teise olulise mõjuna saab välja tuua meie hooned (11%) ja kolmandana (9%) kõik muud mõjud nagu näiteks tegevusest tekkivaid jäätmeid, tööreisid ning kõikvõimalike töövahendite või materjalide ostud.

Ettevõtte süsiniku jalajälje osana arvestatakse muuhulgas ka seda, kuidas nende töötajad tööle saabuvad – autoga, jalgsi, ühistranspordiga või muul viisil. Omniva puhul on rõõmustav, et ligi viiendik töötajatest tulevad tööle jalgsi ning sama palju inimesi saabub  tööle ühistranspordi või jalgrattaga. Samas üle poolte töötajatest kasutavad tööle saabumiseks autot, kuna kodu asub töökohast märksa kaugemal.

postiparaad

Rohkem kui 2000 töötajaga ettevõttena on meil keskkonnamõjude vähendamiseks veel palju korda saata. Sellegipoolest oleme uhked selle üle, et tänaseks oleme selle nimel juba olulisi samme astunud. Näiteks suuname enamiku oma tegevuses tekkivatest jäätmetest ümbertöötlemisse, oleme pakiveoks kasutanud ning kasutusele võtnud alternatiivseid transpordivahendeid, juhtinud keskkonnateadlikkuse projekte ning kaasanud partnereid loodushoiu tegevustesse ja muudesse initsiatiividesse. Olulist mõju avaldab juba kas või see, et uus logistikakeskus toimib pooles mahus puhtalt päikeseenergia peal. Suurendades oma elektrisõiduki parki saame peagi öelda, et vähemalt iga teine pakk liigub omanikuni rohelise energia jõul.

Säästliku pakendamise näol saab oma panuse keskkonnasäästlikusele anda ka iga klient, kes Omniva teenuseid kasutab. Näiteks soovitame võimalusel taaskasutada terveid pakendeid ning alles hoida erinevaid pakkematerjale nagu näiteks mullikile või pakkegraanulid. Kindlasti säästab keskkonda ka sobiva suurusega pakendi valimine.

Iepakot_600x300 FILLER3

Miks on keskkonnamõjudega arvestamine ettevõttele oluline?

Atmosfääri heidetud saaste mõjutab kõiki inimesi. Inimeste tegevusest põhjustatud kasvuhoonegaaside heitkogused suurenevad järjest enam ja süvendavad muutusi kliimas. Kliimamuutuste kahjulikust mõjust räägitakse üha rohkem ja nendega toimetulek on ka tõsine ülemaailmne väljakutse.

Kliimamuutused kahjustavad kõiki riike kõikidel kontinentidel ja kõiki inimesi kõikides riikides. Negatiivne mõju avaldub nii majanduses kui ka inimeste eludes. Tõsiste tagajärgedena tuuakse enim välja – ilmastiku muutumist, meretaseme tõusu, üha sagenevaid ekstreemseid ilmastikunähtusi, drastiliselt muutuvaid sademete hulkasid, muutusi õhu-, vee -kui ka taimestiku kvaliteedis.

Seetõttu ongi Ettevõtte keskkonnamõjude mõõtmine oluline – nii saame teadlikuks enda mõjust keskkonnale ja seejärel suudame negatiivset mõju ka vähendada.