Kuidas motiveerib Omniva oma töötajaid?

Autor: Berit Grossberg

Igal ettevõttel on kujunenud välja oma maine või bränd. See on kogum omadustest ja väärtustest, mida tema olemasolevad ja potentsiaalsed töötajad seostavad tööandjaga. Tööandja brändi osaks on ka tööandja väärtuspakkumine, mis tähendab hüvede paketti, mida tööandja lisaks elementaarsele – tööle ja töötasule – pakub.

Väärtuspakkumise eesmärk ongi pakkuda sihtrühma ootustele vastavaid hüvesid, mis muudavad tööandja atraktiivseks. Selge tööandja bränd ning seda toetav väärtuspakkumine tagab lojaalse ja innustatud töötajaskonna ja ettevõtte atraktiivse kuvandi tööturul. See omakorda kasvatab äri edu, mis tugevdab positiivset mainet veelgi ning võimaldab jätkuvalt inimeste heaolusse investeerida.

Omniva tööandja brändi ja väärtuspakkumise põhisõnum on „Rõõmuga täidetud töö“.

Nii nagu on meie lubadus tuua klientidele rõõmu, on ka meie lubadus töötajale pakkuda rõõmu töötamisest Omnivas. Head töötajakogemust kujundavad erinevad aspektid – näiteks eneseteostusvõimalused, mugav töökeskkond, head suhted töökohal, vajaliku info kättesaadavus ning tööandja poolt pakutavad täiendavad hüved, mis väljendavad tööandja hoolimist oma inimestest. Me tõepoolest usume, et kui töötaja on rõõmus, teeb ta oma tööd hästi ja siis on ka kliendid rõõmsad.

Selleks, et meie väärtuspakkumine iseloomustaks just meid, võtsime selle koostamisel arvesse eelkõige oma töötajate soovid. Küsitlesime ja uurisime oma inimestelt, mida nemad kõige enam väärtustavad. Välistest partneritest kaasasime tööandja brändi agentuuri, soodustuste väljatöötamisel on olnud partneriks ka teenuseid pakkuvad ettevõtted ning ametiühingute esindajad.

Koondasime info kokku ning lõime oma töötajaid rõõmustama väärtuspakkumise, mille keskmes on eneseteostus, hüved, ning heaolu.

Nimekiri erinevatest võimalustest ja soodustustest on pikk, toome siinkohal välja kõige tähtsamad

Eneseteostus:

 • Valdkonna juhtiv ettevõte, kvaliteedimärk Sinu CV-s
 • Koolitused, keeleõpe, arenguprogrammid, karjäärivõimalused
 • Karjäärinõustamine, koostöö ülikoolide ja eriala-organisatsioonidega
 • Koolilõputööde stipendium
 • Parimate töötajate tunnustamine

Hüved:

 • Kindel palk ja motiveeriv tulemustasu
 • Rahalised toetused ja vaba aeg lapse sünni, koolimineku ja kooli lõpetamise puhul
 • Toetused elu kurvemate sündmuste korral
 • Töörõivad ja jalatsite kompensatsioon
 • Soodustused omatoodetele ja koostööpartneritelt

Heaolu:

 • 5 kalendripäeva lisapuhkust
 • Kaugtöö ja paindliku tööaja võimalus
 • Suurepärased sportimissoodustused
 • Haigushüvitis teise ja kolmanda haiguspäeva eest
 • Täiendavad terviseuuringud ja eriarsti konsultatsioon

Lisaks korraldame tööl vahelduse pakkumiseks ühisüritusi, nagu näiteks suvepäevad, tervisenädalad loengute, tervisetestide ja infomaterjalidega, tublimate tunnustamised ja ühised koosviibimised. Hea tuju hoidmiseks tähistame koos tähtpäevi (sõbrapäeval avasime Armastuskirjade osakonna, tähistasime rahvariide päeva, jäätisesöömise päeva, jõulukampsuni kandmise päeva jne.), teeme nalja ja tunneme muidu elust ja tööst rõõmu!

Näeme, et meie töötajad on väärtuspakkumise hästi vastu võtnud. Tegu ei ole lõpliku nimekirjaga soodustustest ja pakkumistest, vaid kõik saavad teha ettepanekuid selle täiendamiseks, mida usinalt ka kasutatakse.