Kristiina Esop: Globaalsed ootused ettevõtete ühiskondlikule panusele kasvavad

Kristiina Esop, VEFi tegevjuht

Järjest enam kasvab globaalne surve kliimamuutustega tegelemiseks ja koos sellega suurenevad ootused ettevõtete läbipaistvusele, usaldusväärsusele ja ühiskondlikule panusele. Vastutustundliku ettevõtluse edendamine mängib kindlat rolli heaoluriigi kujunemisel ja hoidmisel. Eesti ettevõtted, kes täna kuuluvad Vastutustundliku Ettevõtluse Foorumisse (VEF) – Omniva nende seas –  on andnud selge sõnumi, et peavad oma mõju ühiskonnale oluliseks. 

Vastutustundlik ettevõtlus hõlmab majandusliku, keskkondliku ja sotsiaalse mõõtme vabatahtlikku rakendamist oma organisatsiooni igapäevategevustesse, juhtimisse ja äristrateegiasse. Lisaks kasvavale seadusandlikule survele, pöörab aina suurem hulk ettevõtted nendele aspektidele tähelepanu omal soovil ja initsiatiivil ning võetakse vastutus oma mõjust ühiskonna ees.

15

Selleks, et omada tervikpilti oma äritegevuse tagajärgedest elukeskkonnale, kaardistavad ettevõtted süsteemselt oma jalajälge. Kaardistuse põhjal tulevikku planeerides on võimalik aru saada, kus tuleks oma negatiivset jalajälge vähendada ja kus saab ettevõtte ühiskondlikku väärtust tõsta. Näiteks konkreetne samm looduskeskkonna mõjude juhtimiseks on ettevõtte tegevusega seotud CO2 emissioonide vähendamine. Kõige edumeelsemad ettevõtted Eestis on täna seadnud eesmärgiks saavutada oma tegevuses süsinikuneutraalsus!

Lisaks looduskeskkonna jalajäljele on vastutustundlikkus seotud ka näiteks ettevõtte sotsiaalse rolli ja huvigruppidega. Soov panustada oma töötajate, klientide, koostööpartnerite ja terve ettevõtluskeskkonna arengusse on märk edumeelsest ja usaldusväärsest ettevõttest.

Sustainable world concept.
Sustainable world concept. 3D computer generated image.

Oskuslik majanduslike, keskkondlike ja sotsiaalsete mõjuaspektide kaardistus mõjub pikas plaanis ettevõtte äritegevusele positiivselt. Paraneb kvaliteet, omandatakse uued ekspordiargumendid ja konkurentsieelised. Erinevad uuringud ja kogemused on tõestanud, et inimesed eelistavad tööle minna ettevõtetesse, kus on lisaks kasumi eesmärgile ka tugevad ühiskondlikud ambitsioonid. Lisaks võimaldab vastutustundlikkuse teemade juhtimine ja kommunikatsioon ennetada erinevaid äri- ja maineriske.

„Me usume, et vastutustundlikkus algab igast inimesest. Igal inimesel on oma mõju maailmale, olgu selleks lõunaks söödud söök, tööle jõudes maha sõidetud kilomeetrid või edukalt täide viidud ülesanded tööl. Ettevõtted koosnevad inimestest ja ettevõtte mõju ühiskonnale ning keskkonnale on tuleneb inimeste otsesest tegutsemisest või tegutsemata jätmisest. Iga päev hoolivamal moel kasvõi pisikesi samme astudes on võimalik luua suuri positiivseid muutusi“.
Kristina Seema, Omniva vastutustundlikkuse juht

2019. aastal omistati Aktsiaseltsile Eesti Post (Omniva) Vastutustundliku Ettevõtluse kuldmärgis püüdluse ja pingutuse eest oma positiivse ühiskondliku panuse suurendamisel.
VEF_märgis

Kui Sinu ettevõttel on huvi oma vastutustundlikkuse edendamise osas, siis tutvu lähemalt järgmiste linkidega: