Kuidas alustada vastutustundliku ettevõtlusega?

Vastutustundlikkus on kasvav trend maailmas. Kellelegi pole enam võõrad sellised terminid nagu jätkusuutlik areng, säästlikkus, võrdne kohtlemine, eetiline kaubandus jne. Järjest olulisemaks muutub, kuidas meie äri mõjutab planeeti Maa ja seal elavaid inimesi. Muidugi lisaks rahanumbritele, ka mõjud keskkonnale ja inimestele. Kuidas ettevõtet vastutustundlikumaks muuta? Millest alustada kui mõistad, et muutus on paratamatu? Koondasime kokku igas suuruses ettevõtete kogemusi antud valdkonnas.

Omniva vastutustundlikkuse juht Kristina Seema soovitab nii suurtel kui väikestel organisatsioonidel alustada vastutustundliku ettevõtluse indeksist. See on hea sissejuhatus, mis hõlmab kõiki peamiseid vastutustundlikkuse alateemasid ja annab koheselt võimaluse ettevõtte tegevussuundasid analüüsida. Seema sõnul on kõige olulisem indeksi täitmiseks varuda aega ja täita seda koos kolleegidega. Lisaks tasub kirja panna kõik ankeedi täitmisel tekkivad loovad mõtted ja ideed, mida saaks ettevõtte positiivse mõju suurendamiseks tulevikus ära teha. Omniva on Indeksis osalenud kolmel korral omades Kuldtaseme kvaliteedimärgist.

Kasulikud kogemused

Väike raamatupidamise ettevõte Karsgemi OÜ on indeksit täitnud juba mitu aastat. Ettevõtte tegevjuht Rebecca Liis Armus ütleb, et esimest korda kuulis ta sellest EAS’i arengukoolitusel ja tundis kohe, et teema teda kõnetab. Saades lühitestis head tulemused, polnud temas kahtlustki asja pooleli jätta. „Motivaatoriks oli eelkõige võimalus teadlikult analüüsida kõike seda, mis vaikiva kokkuleppena meil igapäevaselt nagunii töös oli. Lisaks ka kuuluvustunne, et me pole valdkonnas tegutsemas üksi ja on ka teisi sarnaste tegevustega inimesi ja ettevõtteid,“ ütleb Karsgemi tegevjuht Rebecca Liis Armus.

Põhjuseid, miks Armus nüüd juba mitmendat aastat järjest kogu meeskonna Indeksi täitmiseks kokku kutsub, ühist arutelu, analüüsi ja sisemist vaatlust hetkeolukorra üle teostab, on mitmeid. „Väikeettevõttele annab Indeksi täitmine ideaalse põhjuse analüüsida oma ettevõtte tegevust, mille jaoks on igapäevaselt raske ajalist ja rahalist ressurssi võtta. Indeksile keskendumine võtab korraks aja maha oma põhitegevusest ja võimaldab analüüsida, kui kaugele on vastutustundliku ettevõtluse valdkonnas jõutud,“ toob Rebecca Liis Armus nende jaoks olulise aspekti välja.

IMG_2593[3]
Karsgemi OÜ tegevjuht Rebecca Liis Armus
Valdkonnad, mille peale pole varem mõelnudki

Indeksi tulemused annavad selge pildi, milliseid valdkondi on vaja arendada. „Esimest korda ankeeti täites poleks me näiteks osanud oodata sealt küsimusi koostööpartnerite kohta. See õpetas meile oluliselt rohkem tähelepanu pöörama ja analüüsima, kellelt ja mida me ostame ning kuidas meie suhtumine oma koostööpartneritesse mõjutab nende käekäiku,“ sõnab Armus, kelle hinnangul pole Indeksi täitmine sugugi keeruline. Vastupidi – iga aastaga on terve meeskonna huvi aina suurem, sest oma arengu nägemine selles valdkonnas on väga huvitav.

Tõenäoliselt arvavad paljud, et vastutustundlikkus seisneb vaid loodusressursside säästmises. Indeksit täites avaneb hoopis laiem pilt, kuhu kuuluvad ka hea klient, koostööpartner, töötaja ja kogukond. „Oleme märganud, et pärast Indeksi täitmist on hakanud meie uued kliendid välja tooma asjaolu, et nad jagavad meiega sarnaseid põhimõtteid ja see on nende jaoks oluline.“

Raamatupidamisettevõtte Karsgemi OÜ tegevjuht Rebecca Liis Armus hoiatab, et kuna kogu maailm on teadlikult liikumas vastutustundlikkuse poole, siis on neil, kes täna asjaga ei alusta, hiljem väga keeruline. „Soovitan vaadata pikemalt ette ja integreerida vastutustundlikkuse kui elementaarse komponendi oma ettevõtte strateegiatesse ja eesmärkidesse. Pikas perspektiivis tasub see ära ja positiivne tagasiside nii koostööpartneritel kui klientidelt on garanteeritud!“

Indeksi täitmine on avardav ja kasulik

Aiatarvete  jae- ja hulgimüügiga tegelev ettevõte Prime Line OÜ tegevjuht Artjom Shapenkov nõustub samuti tõsiasjaga, et väikeettevõtte võimekus asju maailmas parema homse nimel muuta, on suur. „Tihtipeale inimesed alaväärtustavad enda mõjuvõimet just heatahtliku eeskujuga. Igas situatsioonis on heatahtlike motiividega teol varem või hiljem võidupositsioon,“ sõnab Shapenkov ja lisab, et tuleb vaid olla järjepidev ning enda suhtes aus. „Paljud ei näe kasu asjal, mis pole kohe käega katsutav või tajuv. Aga väärtuste loomine ongi meie jaoks võit!“

Artjom Sh.[1]
Prime Line OÜ tegevjuht Artjom Shapenkov
Prime Line OÜ tegutses vastutustundlikult juba mõnda aega enne, kui jõudis Indeksi täitmiseni. Juht tunnistab, et oli mõneks ajaks isegi natuke nördinud, sest Indeksis puutus ta kokku ka täiesti uute vastutustundliku ettevõtluse valdkondadega. „Kuidas ma selliste teemadeni iseseisvalt ei jõudnud?“ küsis ta endalt. Seega oli tema jaoks Indeksi täitmine väga avardav ja kasulik. „Nüüd jõuan teatud otsusteni oluliselt lihtsamini ja kiiremini!“

Võidavad nii töötajad, koostööpartnerid kui kliendid

Indeksi täitmise otsus sündis tal loomulikult, sest vaim oli ammu valmis. Artjomil oli huvi teemasse süveneda ja veenduda, kas saab kogu vastutustundliku ettevõtluse põhimõtetest õigesti aru. „Nägin, et liikmete seas on enamasti ainult suured ja mainekad ettevõtted. Mul tekkis väljakutsuv tunne – kas ma saan ikka läbi? Saime kenasti läbi, sest meie peamine motivatsioon on siiski tahe olla vastutustundlik, mitte pelgalt Indeksist läbi saada,“ täpsustab ta.

Shapenkov lisab veelgi, et Indeksi täitmine andis kogu meeskonnale absoluutselt laiema haardega ülevaate, milline võiks olla kompleksne vastutustundlik äri ajamine meie ühiskonnas. „Täitmisest võitsid kõik meie töötajad, aga ka koostööpartnerid ja kliendid. Klientide positiivne tagasiside viib meid edasi ja mida rohkem on meil entusiasmi, seda kaugemale ka jõuame!“

Ettevõtte loomisest alates on nad meeskonnaga püstitanud endale küsimuse: kas vastutustundlik ettevõtlus on jätkusuutlik? „Indeksi täitmisega tahtsime iseendale ja ka teistele tõestada, et väikeettevõte on suuteline olema jätkusuutlikult vastutustundlik. Loomulikult kaasneb sellega suurem panustamine ja vajadus olla järjepidev,“ ütleb tegevjuht.

Indeks annab rohkelt võimalusi

Erinevalt Karsgemi OÜ’st ei täitnud Prime Line OÜ Indeksit terve meeskonnaga koos maha istudes. Artjom Shapenkov on kolleegidega Indeksi teemadel vestelnud, nende tagasisidet küsinud ja dialooge pidanud, Indeksi täitmise võttis ta enda õlule. „Mina juhina peegeldan töötajatele meie väärtusi igapäevaselt, seega ei pidanud ma vajalikuks Indeksi täitmiseks kogu meeskonnaga maha istuda.“

Kui ta esialgu arvas, et saab selle täidetud tunniga, siis tegelikult läks aega natuke rohkem. „Keerulist polnud seal midagi, aega lihtsalt kulus rohkem kui ma arvasin. Põhjus lihtne – Indeksi sees on teemasid, millele pole varem mõelnud,“ ütleb ta.

Kokkuvõtlikult soovitab Artjom Shapenkov näha Vastutustundliku Ettevõtluse Indeksi põhiankeedi täitmises võimalusi. „Kasutamata võimalused on reeglina kõige kallimad!“

16. märtsini saab täita Vastutustundliku ettevõtluse indeksi ankeeti. Indeks on oluline tööriist oma firma arendamisel, meeskonnatunde tugevdamisel ja vastutustundlikku ettevõtlusesse panustamisel.