Otseposti oluline roll Võru linna kriisikommunikatsioonis

Võru sotsiaaltööosakonna juhataja Eve Ilisson rääkis ETV saates Ringvaade linna kogemustest võitluses koroonaviirusega. Seejuures toodi välja ka otseposti olulisus Võru linnavalitsuse koroonaaegses kriisikommunikatsioonis.

Kaks ja pool kuud tagasi oli Võru linn Saaremaa järel teisel kohal Eestis koroonaviiruse leviku poolest. Sealse sotsiaaltööosakonna juhataja sõnul aitas viiruse levikut kõige efektiivsemalt piirata kiire tegutsemine – suleti lasteaiad ja koolid ning linnaelanikega jagati operatiivset infot erinevates kanalites. Lisaks kriisitelefoni avamisele ja kodulehel teabe jagamisele oli kommunikatsioonitegevustest oluline roll ka otsepostil.

Illisoni sõnul oli linnaelanikena  suheldes  näha, kui oluliseks peetakse linnavalitsuse poolt tehtud personaalset otsepostitust, kus olid kirjas tegevusjuhised, vajalikud telefoninumbrid ja muu kõige olulisem. ,,Pärast otsepostituse saatmist ootasid mitmed vanemad linnakodanikud ravimeid, toitu ja esmatarbeid kohaletoimetavaid sotsiaaltöötajaid postkastist leitud kiri käte vahel,” meenutas sotsiaaltööosakonna juhataja.

Eriolukorra alguses ütles riik selgelt, et postiteenus on toidupoodide, apteekide, tervishoiu, politsei, päästeameti ja teiste teenuste kõrval see, mida tuleb ka kriisiolukorras osutada. Infokanalina jõuab otsepost ka eriolukorras 93% Eesti elanikeni ja aitab kohalikel omavalitsustel edastada piirkondliku tähtsusega informatsiooni läbi vallalehtede, infokirjade ja Võru linnavalitsuse näitel ka kriisiteavituste.

,,Usaldusväärsest allikast info saamine on sellistel hetkedel  väga oluline ja muudab inimesed rahulikumaks ning teadlikumaks,” selgitas Eesti Posti otsepostilahenduste juht Liisa Järsk ja lisas, et eriolukorras oldi valmis operatiivselt otseposti tellimusi vastu võtma, et tagada kõige olulisema informatsiooni kiire jõudmine inimesteni.

Eriolukorra ajal saatsid mitmed omavalitsused kriisialast infot otseposti teel. Samuti edastas ka riik kõikidesse postkastidesse otseposti teel kriisiteavituse.