Liisa Järsk: Kuidas kujundas möödunud aasta otseposti kui reklaamkanalit?

Eesti Posti reklaamlahenduste osakonna juht Liisa Järsk võtab kokku 3 peamist mõtet, kuidas 2020. aasta otseposti kui reklaamkanalit ja teenust kujundas.

2020. aasta pakkus turundus- ja reklaamivaldkonnale lisaks mitmetele väljakutsetele ka küllaldaselt inspiratsiooni. Turundajad pidid pingutama, et olla oma sõnumitega nähtavad väga mahukas ja kriitilise tähtsusega infovoos ning püsida lõpptarbijate jaoks olulisel kohal leides tee nende südametesse. Reklaamivaldkonna pingutus paistis silma ka otseposti kvaliteeti ja sisu vaadates. Möödunud aastal aitasid otseposti maine tõusule kaasa mitmed ettevõtted ja organisatsioonid, kellega oli Eesti Postil au koostööd teha, aidates üksteisel uue reaalsusega kiiresti kohaneda. Seetõttu käivitasime ka konkursi, mille raames tunnustame iga kuu kõige silmapaistvama ja nutikama otsepostimaterjali loojat.

Otsepost – mitte pelgalt parimad pakkumised

Kevadises olukorras osutusid võitjateks kõik, kelle tegevusvaldkond on seotud kodu, aia ja erinevate hobidega. Inimestel oli varasemast rohkem aega, mida pühendada perele ja kodule – võeti ette pikalt edasi lükatud remont, täiendused aias või leiti kogu perele uus hobi. Kodusesse postkasti saabunud otsepost inspireeris seejuures paljusid. Kevadise otseposti märgatavuse uuringu kohaselt ootasidki inimesed lisaks toidukaupluste reklaamlehtedele kõige rohkem just kodu- ja aiateemalisi otsepostitusi.

Lisaks harjumuspärastele kampaaniasõnumitele, mis kodus istunud inimesi inspireerisid, toimetati üle riigi kõikidesse postkastidesse ka kriitilise tähtsusega käitumisjuhiseid, kuidas muutunud olukorras enda ja kaasmaalaste tervist hoida. Edastades otseposti teel avalikku teavet on tegu ainukese kanalina, mis jõuab kõigi inimesteni. Seetõttu oli kriisisituatsioonis, mil liikumine piiratud, tegemist asendamatu infoallikaga.

E-poe reklaam väljaspool digikeskkondi

Kui kaubanduskeskused suleti, siis kolis kogu kaubandus e-kanalitesse. Veebipoodidest tellitavate saadetiste mahud ületasid kõiki varasemaid rekordeid ja mitmed seni vaid füüsilisi kauplusi pidanud ettevõtted kolisid ümber internetti. Selleks, et e-äri edukat arengut keerulisel ajal toetada, pöörasime möödunud aastal suurt rõhku väiksemate ja keskmiste ettevõtete toetamisele ning aitasime neil otsepostiga algust teha. Otseposti soodne kontaktihind ja täpsed lahendused sihtimiseks võimaldavad väga efektiivselt kõnetada õiget kliendisegmenti näiteks uue e-poe tarnepiirkonnas. Kevadel kasvas ka e-kaubanduse teemaliste otsepostituste märgatavus võrreldes eelmiste perioodidega. Siinkohal mängis olulist rolli otseposti kanali laialdane katvus olukorras, kus inimesed püsisid kodus ja liikusid vähem ringi.

Otsepostipakkujana välimeedia turul

Nii nagu sissejuhatuses öeldud, siis möödunud aastal käisid väljakutsed ja inspiratsioon nende ületamiseks käsikäes. Omades ühte eesti laiahaardeliseimat autoparki otsustas Eesti Post siseneda välimeedia turule ja hakata lisaks otsepostile pakkuma ka välireklaampindu kaubikute tagaustel. Sarnaselt Tallinna linnaliini bussidele on ettevõtetel nüüd võimalik oma toodet või teenust turundada postiauto tagumisel uksel. Suureks eeliseks ühistranspordi ja muu välireklaami ees on reklaamimaksu puudumine, mis muudab uue teenuse võrreldes teiste lahendustega oluliselt kuluefektiivsemaks. Autod liiguvad Tallinnas ja Tartus ning nende linnade lähiümbruses. Erinevate meediakanalite paralleelselt kasutamine on heade tulemuste toomiseks tihtipeale hädavajalik ja uus teenus on tekitanud klientides palju huvi ja elevust.

Uue aasta vaates soovime jätkata ja kasvatada otseposti tuntust ning tuua turundajani veelgi enam ideid, kuidas muutunud maailmas otseposti teiste kanalite kõrval enda kasuks tööle panna. Reklaamimaastikul seisavad ees huvitavad ajad, sest 2021. aastal ootavad meid ees mitmed suured sündmused – vabariigi 30. juubel, olümpiamängud ja ka presidendi ning kohalike omavalitususte valimised. Need tõotavad endaga kaasa tuua palju eriprojekte ja silmapaistvaid lahendusi.