Töötajad on ettevõtte parimad saadikud

Omniva turundusjuht Monika Seimar räägib järgnevas loos, miks on oluline ettevõttele brändi kuvand ja kes on brändisaadikud.

Tihti panustavad tööandjad palju aega ja raha ettevõtte välise kuvandi loomiseks. Veel tähtsam on aga panustada organisatsiooni siseellu, meeskonda ja selle heaolusse, sest töötajate hääl on kaalukam makstud turundusest ning aitab kaasa äri edule. Möödas on ajad, kus ettevõtted end kõlavate, kuid sisutühjade loosungitega ehtisid – tänapäeva klient soovib osa saada millestki usaldusväärsest ja ehedast, et olla lojaalne. Hea võimalus on siinkohal kasutada ettevõtte töötajaid brändisaadikutena.

Kes siis ikkagi on brändisaadik?

Vastus on lihtne – brändisaadikud on kõik ettevõtte töötajad, olgu nad siis avalikud kõneisikud või mitte. Kõik me räägime midagi oma tööst sõpradele, naabritele ja kolleegidele ning nemad omakorda viivad kõike seda edasi oma tuttavatele. See on suust suhu turundus, mis saab alguse inimese (ettevõtte töötaja) vahetust kogemusest. Sellel on suur jõud, sest siirad lood lähevad inimestele korda.

Jagatav vahetu emotsioon võib olla nii positiivne kui negatiivne. Hea on aga see, et töötajana näeme ka negatiivse alatooniga hetkede juures heade kolleegide panust nende olukordade lahendamiseks ning oskame seda välja tuua. Selliseid protsesse kliendid tihtipeale ei näe ja see muudabki töötaja rolli info jagajana ettevõtte jaoks hindamatuks.

Tööandja omalt poolt saab luua meeldiva tööõhkkonna ning kindlustunde ja pakkuda hüvesid, et töötajatel oleks jagada palju toredat. Postitades pilte sotsiaalmeediasse näiteks hetkeemotsioonist kohvinurgas või mõnel siseüritusel, näitavad need ettevõtte kultuuri ja loovad organisatsioonist teatava kuvandi. Omnivas korraldame igakuiselt erinevaid ettevõttesiseseid töötajaid kaasavaid üritusi – praeguses olukorras virtuaalselt. Kaasame sadu ja tuhandeid töötajaid ning peame oluliseks, et need projektid oleksid tugevalt seotud meie väärtustega. Näiteks on kaks korda aastas tähelepanu all  töötajate füüsilise ja vaimse tervisega seotu. Ja kuna suur osa meie töötajatest on igapäevaselt autojuhtidena liikluses, korraldame liikluskuu raames erinevaid õpitubasid liikluskäitumise teemadel. Nii saavad meie töötajad elamusi, mida hiljem teistega jagada.

Iga tegu on turundus ja see vormib teadlikult või alateadlikult brändi. Seda peaks teadma nii tööandja kui töötaja. Ettevõttel, kes kaasab töötajaid brändisaadikutena on kindel konkurentsieelis, sest loob lisaväärtust heade soovituste ja teadlikult juhitud tegevusega.

Omniva töötajad traditsioonilisel rattaretkel.

Kuidas panna töötajad uskuma ja hoolima ettevõttest ja sellest head rääkima?

Praktilisest poolest motiveerib töötajaid tööandja väärtuspakkumine ehk hüvede pakett, mida pakutakse lisaks töötasule ning mis muudab ettevõtte tööandjana atraktiivseks. Meie ehk Omniva väärtuspakkumine on kokku pandud hüvedest, millest just meie töötajad hoolivad. Olgu selleks siis sportimise ja tervislike eluviiside toetamine – Omniva Spordiklubi soodustused või lõdvestust pakkuvad massaažitoolid sorteerimisliinide juures. Samas ka sellised lihtsad, kuid olulised asjad nagu soodushinnaga rehvivahetus või Omniva partneritest e-poodide eripakkumised meie enam kui kahele tuhandele töötajale.

Ratsionaalsest olulisem on aga emotsionaalne pool. Oma töötajatele mõeldud grupp sotsiaalmeedias võimaldab kolleegidel Sõrvest Narvani omavahel suhelda, aktiivselt päevateemasid arutada ja jagada toredaid hetki kanderingidelt. Neli korda aastas valitakse Kvartali Tegu, kus tunnustust on saanud nii edukad tööspurdid kui haigestunud kolleegi meeleolu hoidmiseks korraldatud tugiaktsioonid. Kindlasti tuleb aeg, kus on taas võimalik korraldada ka ühisüritusi. Kõik see liidab.

Tööandja bränd koos väärtuspakkumisega tagab motiveeritud ja lojaalsed töötajad ning tööturul ihaldatud kuvandi. Nii kujuneb ettevõtte maine, mis võimaldab valida parema kogemuse ja kvaliteediga töötajaid – ning seeläbi omakorda kasvatada äri.

Meie ehk Omniva lugu on „Rõõmuga täidetud töö“. Nii nagu lubame oma klientidele tuua rõõmu paki või kirja kujul, on meie lubadus ka oma töötajatele pakkuda rõõmu Omnivas töötamisest. Hoiame oma inimesi, pakume neile häid töötingimusi ja hüvesid, sest usume, et rõõmsad töötajad teevad rõõmsaks ka meie kliendid.