Koroonakriisi mõju reklaamiturule: otsepost tõestas oma väärtuslikkust

Kantar Emor tegi kokkuvõtte reklaamiturul 2020. aastal toimunust ja võrdles erinevate reklaamkanalite netokäibeid. Kui üldiselt jääb aastat meenutama pandeemiast tingitud teadmatus, mis mõjutas ka Eesti reklaamiturgu, siis käibelanguse negatiivne mõju otsepostile oli väikesem kui teistele klassikalistele reklaamkanalitele.

Emori hinnangule tuginedes oli Eesti meediareklaamituru netokäive 2020. aastal kokku 88,7 miljonit eurot, mis on eelneva aastaga võrreldes 17% madalam. Kogu reklaamimeedia turust moodustas otsepost 2020. aastal 8,6% netokäibega 7,67 miljonit eurot.

Omniva reklaamlahenduste juhi Kristi Purge sõnul olid otseposti jaoks kõige keerulisemad 2020. aasta teine ja kolmas kvartal ning eriti suure muudatuse tõi kaasa kevadine kaubanduse sulgemine. ,,Karmide piirangute kehtestamise tõttu pidid paljud otseposti kliendid oma äris tegema suuri ümberkorraldusi. Samas nägime, et ettevõtted kohanesid uue reaalsusega, sest juba neljandas kvartalis tundsime kriisi mõju leevenemise märke ja otseposti mahud hakkasid taastuma,’’ selgitas Purge möödunud aastal kogetut.

Otseposti käive langes vähem kui teiste klassikaliste meediakanalite oma – seda nii kõige keerulisemal II kvartalil kui ka kogu aasta vaates. ,,Meil on hea meel, et tänu soodsale kontaktihinnale olime klientide jaoks väärtuslik reklaamkanal, mille kaudu oma klientidele keerulisel ajal informatsiooni edastada,’’ tõdes Purge. Kõige väiksem oli käibelanguse mõju veebireklaamile, mille taga on arvatavasti koroonapiirangute olemus – ettevõtted pidid hakkama suuremat tähelepanu pöörama oma e-kanalitele ja nende nähtavusele. Purge sõnul on otsepost veebireklaamile parim kaaslane, sest neid ühendab soodne kontaktihind, laialdane levik ja võimalus väga spetsiifiliselt sihtida kindlaid huvigruppe.

Otsepost suutis raskel aastal jääda kõigi meediakanalite suures käibelanguses paremuselt teisele kohale, kus jäi võrreldes 2019. aasta käibega 16,6% langusesse.

Eesti meedia reklaamikanalite käibe muutus 2020. aastal

1.     Internet (-5,0%), käive 21,33 miljonit eurot

2.     Otsepost (-16,6%), käive 7,67 miljonit eurot

3.     Televisioon (-17,2%), käive 21,88 miljonit eurot

4.     Raadio (-17,6%), käive 9,22 miljonit eurot

5.     Ajakirjad (-19,4%), käive 3,46 miljonit eurot

6.     Välimeedia (sh digi) (-22,8%), käive 13,2 miljonit eurot

7.     Ajalehed (-26,5%), käive 11,94 miljonit eurot