Vaata, mis muutub 1. juulist ning kuidas tuleb pakke hakata deklareerima

1. juulist muutub väljastpoolt Euroopa Liitu tellitud väikesaadetiste maksustamine ning käibemaks tuleb edaspidi tasuda kõikidelt kommertssaadetistelt olenemata nende väärtusest.

Muudatuse eesmärk on vähendada käibemaksupettusi ning tagada Euroopa Liidu ettevõtetele võrdsed konkurentsitingimused võrreldes kolmandate riikide ettevõtetega.

See aga tähendab, et tollideklaratsiooni esitamine muutub kohustuslikuks mistahes väärtusega kauba tellimisel Euroopa Liidu välisest riigist ning kõik tellitud saadetised maksustatakse käibemaksuga (praegu maksustatakse käibemaksuga need saadetised, mille väärtus ületab 22 eurot).

Näide: Kui seni on Hiina ostuplatvormilt AliExpressist tellitud 10-eurosed telefonikaaned jõudnud tellijani ilma täiendavate maksude ja tegevusteta, siis alates 1. juulist tuleb selle kauba kohta esitada  kauba Eestisse saabumisel tollideklaratsioon ning tasuda kaubalt käibemaks 20%. Seega maksavad telefonikaaned koos maksu lisandumisega 10×1.2=12 eurot. 

MIS JUHTUB E-KAUBANDUSES PÄRAST 1.JUULIT?

Muutub väljastpoolt Euroopa Liitu tellitud väikesaadetiste maksustamine: kaob käibemaksuvabastus väljastpoolt Euroopa Liitu tellitud alla 22 eurot maksvatelt saadetistelt.See tähendab, et kui seni ei pidanud deklareerima ega käibemaksu tasuma alla 22 euro maksvate kaupade eest, mis olid tellitud nn kolmandatest riikidest (näiteks Hiinast või USA-st), siis 1.juulist 2021 tuleb ka need kaubad deklareerida ja käibemaks tasuda.

KAS ON KA MINGI ÜLEMINEKUPERIOOD? NÄITEKS JUULIKUU?

Ei, see on Euroopa Liidu otsus, et üleminekuperioodi ei ole ning muudatus jõustub kõikjal 1.juulil 2021.

KES SELLE MUUDATUSE OTSUSTAS, ET KA KÕIK VÄIKESAADETISED TULEB 1.JUULIST DEKLAREERIDA JA TASUDA KÄIBEMAKS?

Tegu on Euroopa Liidu kehtestatud muudatusega. See tähendab, et kogu Euroopa Liidus toimub 1.juulist 2021 muutus väljaspoolt Euroopa Liitu ostetavate kaupade käibemaksukohustuste osas.

MIKS SEE MUUDATUS ÜLDSE TEHTI?

Muudatuse eesmärk on vähendada käibemaksupettusi ja tagada võrdsed konkurentsitingimused Euroopa Liidu ettevõtetele võrreldes niinimetatud kolmandate riikide (s.t Euroopa Liidu väliste riikide) ettevõtetega. Praegu on näiteks Eesti (või Euroopa) tootja alla 22-eurosel kaubal käibemaks juures, väljapoolt Euroopa Liitu tuleval kaubal mitte.

MILLISTELE SAADETISTELE RAKENDUB KÄIBEMAKS JA MILLISTELE TOLLIMAKS?

Käibemaksuga maksustatakse kõik Euroopa Liidu välisest riigist tellitud (st kommerts)saadetised. Ka need, mis maksavad vähem kui 22 eurot ja mida enne 1.juulit 2021 käibemaksuga ei maksustatud.
– Käibemaksuvabad on endiselt ühelt eraisikult teisele tasuta ehk kingitusena saadetud väikesaadetised, mille väärtus on kuni 45 eurot.
– Alates 150 eurost maksustatakse saadetised lisaks käibemaksule ka tollimaksuga. Kusjuures tollimaksu lisandumisel arvestatakse käibemaksu saadetise väärtuse, tollimaksu ja saatekulu summalt.

Photo by Pixabay on Pexels.com

VÄLJASPOOL EUROOPA LIITU ELAV SÕBER (ERAISIK) SAADAB MULLE KINGITUSE. KUIDAS ON LUGU KÄIBE- JA TOLLIMAKSUGA?

See sõltub kingituse maksumusest.

– Ühelt eraisikult teisele kingitusena saadetud väikesaadetised, mille väärtus on kuni 45 eurot, on käibemaksuvabad.
– Üle 45 euro maksvatele kinkesaadetistele lisandub käibemaks.
-Üle 150 euro maksvate kinkesaadetiste puhul tuleb lisaks käibemaksule arvestada ka tollimaksuga.
– Alla 150 euro maksvad eraisikute kinkesaadetised on tollimaksuvabad.
– 150-700 eurot maksvate eraisikute kinkesaadetiste puhul on võimalik kasutada ühtset tollimaksumäära 2,5%.
– Üle 700 euro maksvatele eraisikute kinkesaadetistele tuleb leida igale kaubale vastava kaubakoodi järgi tollimaksumäär Eesti Tollitariifistikust.

KES HINDAB PAKI SISU VÄÄRTUSE, SAAJA VÕI SAATJA?

Maksumuse määrab saatja.Kui saatja poolt näidatud kauba väärtus erineb tegelikust ostusummast, saab e-teeninduses (Omniva või MTA omas) kauba maksumust korrigeerida, esitades ostusummat tõendava dokumendi (arve või tellimuse kinnitus).

KAS MAKSUSTAMISE SAAB TEHA JUBA TELLIMISE HETKEL?

Platvormid ja e-poed töötavad selle nimel, et maksud saaks tasuda alla 150€ saadetistel käibemaks kohe kauba tellimisel, aga millal see klientidele kättesaadavaks lahenduseks saab, veel ei tea. See on neile üsna keerukas, sest tuleb arvestada kõigi Euroopa Liidu riikide erinevate maksumäärade jms-ga. 1. juuliks seda võimalust tõenäoliselt kõikides e-poodides ja platvormidel veel ei ole. Millal see lahendus luuakse, sõltub eelkõige platvormidest ja e-poodidest endist.Arvestada tuleb, et isegi kui maksud on tasutud juba tellimise hetkel, tuleb kaup Eestisse jõudes ikkagi vabasse ringlusse deklareerida.

MIS ON VALUUTAKURSI KÕIKUMISE PUHVERTASU JA MIKS SEDA VÕETAKSE?

Saadetise saabumine sihtriiki võib aega võtta mitu kuud, seepärast lisandub eelinfo põhisel deklareerimisel valuutakursi kõikumise riski katmiseks puhvertasu 7% käibemaksusummast. Puhvertasu tagastatakse osaliselt või täielikult kliendi pangakontole, kui saadetis on saabunud ning on selgunud tegelik käibemaksu summa.

KAS TOLLIDEKLARATSIOON TULEB TÕESTI VORMISTADA IGALE PAKILE, MIS TULEB VÄLJAPOOLT EUROOPA LIITU?

Jah. Tollideklaratsiooni tuleb esitada mistahes väärtusega kauba tellimisel väljaspoolt Euroopa Liitu.NB! Ka juhul, kui käibemaks on makstud saadetise ostmise hetkel, tuleb saadetis Euroopa Liitu jõudes ikkagi deklareerida. Käibemaksu sellel puhul uuesti tasuma loomulikult ei pea. Samuti tuleb deklareerida kõik väljapoolt Euroopa Liitu tulevad eraisiku saadetud kingitused.

KUIDAS MA SAAN PÄRAST 1.JUULIT OMA KAUBAD DEKLAREERIDA?

Ise saad deklareerida Maksu ja Tolliameti kodulehel , kallimate saadetiste puhul saad volitada deklareerima ka Omnivat, mille puhul lisandub manuaalse protsessi käigus teenustasu 10 eurot. Juulikuu jooksul tekib aga võimalus ka volitada Omnivat deklareerima automaatse lahenduse abil, mille puhul on teenustasu 2,35 eurot ning deklareerimine toimub vaid paari klikiga. Avaldame Omniva kodulehel täiendava info, millal muutub volituse vormistamine deklareerimiskeskkonnas kättesaadavaks.

MILLAL VALMIB MINU.OMNIVA.EE DEKLAREERIMISE VÕIMALUS?

1. juulist on võimalik Omniva keskkonnas volitada Omnivat deklareerima 10 euro eest, soovitame seda hinnalisemate saadetiste puhul, kus deklareerimisprotsess on keerukam. Juulikuu jooksul avaneb automaatse andmevahetusega deklareerimislahendus, mille puhul käib kuni 150-euroste kaupade deklareerimine vaid paari klikiga ning mille teenustasu on 2,35 eurot. Anname sellest Omniva kodulehel teada.

KAS DEKLAREERIDA SAAB KA POSTKONTORIS?

Postkontoris ei saa deklareerida ei enne ega pärast 1.juulit, seda saab teha ainult tolliagent. Küll aga saab postkontoris tasuda deklareeritud saadetise eest.

KAS DEKLARATSIOONI SAAB TEHA JUBA SAADETISE EELINFO PÕHJAL, ET KAUBA EESTISSE JÕUDMISEL SELLE KIIRESTI KÄTTE SAAKS?

Jah. Kui Omniva on saatjariigi postilt saanud saadetise kohta korrektse eelinfo, teavitame saajat võimalusest deklareerida saadetis juba enne selle tegelikku saabumist. Kui eeldeklaratsiooni andmed on Maksuameti riskianalüüsi hinnangul usaldusväärsed, läbib saadetis Eestisse jõudes tolliformaalsused kiiresti ning jõuab saajani viivitusteta.Loe edasi

KUI KAUA MUL ON AEGA DEKLAREERIDA JA MAKSTA? JA KUI MA SEDA EI TEE, SIIS MIS SAAB MINU PAKIST?

Saadetis on tolliterminalis deklareerimise ootel 30 päeva alates selle saabumisest. Kui selle aja jooksul pole Sa volitanud Omnivat saadetist deklareerima ja tasunud tollimakse ning teenustasu või saadetist ise deklareerinud, saadetakse saadetis üldjuhul saatjale tagasi.

Photo by Negative Space on Pexels.com

TELLISIN KAUBA AMMU ENNE 1.JUULIT, AGA KOHALE JÕUDIS JUULIKUUS. MIKS PEAN IKKAGI KÄIBEMAKSU JA TOLLIMAKSU MAKSMA?

Vastavalt kogu Euroopa Liidus kehtivatele reeglitele jõustub käibemaksumuudatus 1.juulist. Arvestatakse seda, kas kaup on registreeritud Euroopa Liitu saabunuks enne või pärast seda kuupäeva. Käibemaksu lisandumist või mittelisandumist arvestatakse kuupäeva järgi, mil kaup on füüsiliselt Eesti pinnale jõudnud ning kohaliku tarneettevõtte poolt vastuvõtmiseks registreeritud. Tellimise kuupäev ei oma kahjuks tähtsust. Kõige lihtsam on seda jälgida Omniva kodulehel saadetise otsingust – kui saadetiste kohta on olemas sündmus „Omniva sorteerimiskeskuses“ enne 1. juulit, siis maksumuudatused pakile ei rakendu.

MA EI SAA JU ISE MÕJUTADA, KUI KIIRESTI SEE KAUP TULEB!

Ka Omnival puudub võimalus mõjutada paki saatmise kohalesaabumise kiirust, kuid kindlasti teeme kõik endast oleneva, et enne 1.juulit Eestisse jõudnud pakid jõuaksid klientidele ilma lisategevusteta.

MIKS SEE KAUP PRAEGU ÜLDSE NII KAUA TULEB?

Kogu Euroopas proovivad inimesed oma tellitud kauba enne 1.juulit kätte saada, seega on tellimusi väga palju ja rahvusvaheline kaupade liikumine üsna ülekoormuses ja aeglane.

TELLISIN JUUNIS HIINAST JA JÄLGIMISKOOD NÄITAB ASUKOHANA EESTIT. SAMAS POLE MA PAKI SAABUMISE KOHTA TEADET SAANUD. KAS RIIK HOIAB MU PAKKI JUULINI KINNI, ET KÄIBEMAKSU SAADA?

Kindlasti ei hoita pakke juulikuu ootel Eestis kinni. Tõenäoliselt on tegu müüja poolse eksitava märkega. Kui tracking-keskkonda tekib paki kohta esimene sündmus, mille asukohaks kuvatakse “Eesti”, tähendab see postimaailmas sageli seda, et saadetis on saatjariigi eksporditerminalist väljunud Eesti poole. See tähendab, et füüsiliselt Eesti pinnale jõudmiseks võib veel kuluda veel mitu nädalat. Kui pakk jõuab Omniva sorteerimiskeskusesse pärast 1. juulit, kuulub see olenemata teiste jälgimiskeskkonna märgetele deklareerimisele ja sellelt arvestatakse vastavad maksud.

TELLISIN SAADETISED ÜHEAEGSELT, KUID OSAD JÕUDSID POSTKONTORISSE JUUNI LÕPUS JA OSAD JUULI ALGUSES. KUI TULEN NEILE KÕIGILE JÄRGI JUULIS, SIIS KAS PEAN KA JUUNIS SAABUNUD SAADETISTE EEST KÄIBEMAKSU MAKSMA?

Käibemaksu tasumine või mittetasumine ei sõltu postkontorisse saabumise (ega ka mitte kliendi poolse järeletuleku) ajast, vaid ajast, mil saadetised on registreeritud Eestisse (Euroopa Liitu) saabunuks.

MIS HETK ON OTSUSTAMISE ALUSEKS, KAS SAADETIS JÕUDIS EUROOPA LIITU ENNE VÕI PÄRAST 1.JUULIT?

Selle, kas saadetis jõuab Eestisse 30.06 või 01.07 määrab Omniva sorteerimiskeskuses MTA-le saadetav teavitus.

KAS SAAKSIN JUBA PRAEGU ISE MIDAGI TEHA, ET PÄRAST 1.JUULIT ASJAD SUJUVAMALT TOIMIKSID?

Jah! Juba täna on võimalik minu.omniva.ee lehel oma andmed ja eelistused registreerida. Siis saab Sind kiiremail ja mugavaimal viisil teavitada peatsest paki saabumisest ja suunata see Sulle sobivasse väljastuskohta.

KUI PAKK LÄHEB TAGASI/ LOOBUN / TAGASTAN, KAS SIIS SAAN KÄIBEMAKSU, TOLLIMAKSU JA DEKLAREERIMISE TASU TAGASI?

Käibemaksu ja suurema väärtusega pakkide puhul ka tollimaksu tagasi saamiseks tuleb pöörduda Maksu- ja Tolliameti poole
Omniva deklareerimisteenuse teenustasu tagastamisele ei kuulu – teenus on ju osutatud.
Kui loobute pakist enne selle deklareerimist, tollimaksu ega teenustasu tasuma ei pea.

SAIN VALE KAUBA. KAS PEAN IKKA TASUMA KÄIBEMAKSU, DEKLAREERIMISE TEENUSTASU JMS?

Saadetise impordimaksud ja teenustasu tasutakse e-teeninduses juba enne saadetise väljastamisele suunamist, kui pole veel teada paki tegelik sisu. Kui hiljem osutub, et tegu on vale kaubaga või kaubaga, mis ei vasta ootustele, tuleb suhelda müüjaga, et selgitada välja konkreetse e-poe tagastamise või hüvitamise tingimused.

Omniva deklareerimisteenuse teenustasu tagastamisele ei kuulu. Teenus on ju osutatud sõltumata sellest, kas kaup vastab saaja ootustele või mitte.Käibemaksu ja suurema väärtusega pakkide puhul ka tollimaksu tagasi saamiseks tuleb pöörduda Maksu- ja Tolliameti poole

JA KÕIGE LÕPUKS – KAS ILMA DEKLAREERIMATA JA MAKSMATA EI SAA KUIDAGI?

Pärast 1.juulit enam mitte. Ainsaks erandiks on nn sõbralt sõbrale ehk Euroopa Liidu väliselt eraisikult Euroopa Liidu eraisikule saadetud kingitused väärtuses kuni 45 eurot. Nende pealt käibemaksu tasuma ei pea, kuid deklareerida tuleb ka need kingitused.