5 nippi postipaki muretuks deklareerimiseks

Omniva ja Maksu- ja Tolliamet jagavad nõuandeid, kuidas tagada, et postipaki deklareerimine läheks võimalikult sujuvalt ning probleemivabalt.

Alates 1. juulist tuleb deklareerida kõik kolmandatest riikidest saabuvad saadetised. Omniva hinnangul saabub selliseid saadetisi ühe kuu jooksul kuni 400 000.

Alla 22-euroste saadetiste deklareerimiskohustus on kehtinud nüüd ligi nädal ning Omniva ja Maksu- ja Tolliamet on kokku kogunud inimeste peamised küsimused deklaratsiooni täitmisel ning jagab nende osas vastuseid.

Kust leian transpordidokumendi ja eelneva dokumendi (MRN) numbri?

Peamised küsimused puudutavad e-MTAs tollideklaratsiooni täites transpordidokumendi numbri ehk tracking numbri ja eelneva dokumendi numbri (MRN) lahtrite täitmist. Need numbrid leiab klient kullerfirma või postiettevõtte poolt edastatud kauba saabumise teatiselt.

Näiteks Omniva saadab klientidele paki deklareerimise teate, millele on lisatud link. Kui lingile vajutada, siis jõuab klient saadetise andmete kuvale, kus näeb vajaminevaid numbreid.

Sisenedes eMTA deklareerimiskeskkonda küsitakse kliendilt pakikoodi. Tuleb kindlasti jälgida, et kood saab sisestatud suurte tähtedega näit. RO544569324EE mitte väikeste tähtedega ro544569324ee ,sest vastasel ei pruugi programm saadetist tuvastada.

„Kui klient teeb e-MTA teeninduses ise deklaratsioone, on väga oluline, et nad sisestaksid korrektse saadetise vöötkoodi ehk tracking numbri, mis on e-MTA keskkonnas nimega “Transpordidokumendi number”. Ainult sellisel juhul saab Omniva automaatselt MTAst info, et saadetis on vabastatud, ja suunata saadetise väljastusse“ selgitas Omniva rahvusvahelise segmendi juht Marita Mägi. „Kui saadetise vöötkood MTAs tehtud deklaratsioonil ja logistikaettevõtte süsteemis ei klapi, ei suuda tarnija deklaratsiooni ja pakki kokku viia ning pakk jääb ootele ning tarneaeg pikeneb kuni probleem lahendatakse manuaalselt.“

Sellest, et klient otsustas deklareerida paki ise eMTA keskkonnas, Omnivat eraldi teavitama ei pea. See info jõuab automaatselt Maksu- ja Tolliametilt Omnivani.

Omniva keskkonnas tasub end registreerida juba enne saadetise saabumist

Ühtlasi soovitab Mägi soojalt inimestel end minu.omniva.ee keskkonnas juba varem kliendiks registreerida. „Esiteks kiirendab see saadetise deklareerimise protsessi, kui saadetis on kohale jõudnud. Teiseks aitab see Omnival tuvastada kliendi õige aadressi juhul kui saadetise andmetes on see puudulik,“ lisas Mägi.

Puudulike aadressandmete tõttu võib jääda teavitus deklareerimist vajava saadetise kohta kliendil saamata ning nii ei pruugi klient teadagi, et tema saadetis deklareerimist ootab.

Samuti salvestub registreeritud kasutaja puhul keskkonna keelevalik. sõnumis saadud lingiga.

NB! Kui klient on end keskkonnas varem registreerinud, siis deklareerimist vajava saadetise infole pääseb siiski ligi vaid sõnumis edastatud lingi kaudu. Oma kasutaja profiililt saadetise andmetele hetkel ligi ei pääse.

Saatja aadressi sisestamisel on lahendus ühe kliki kaugusel

Samuti on tekkinud küsimusi saatja aadressi sisestamisel, eriti juhtudel, kui pakk on tellitud Aliexpressist. Kui tegemist on Omniva kaudu tuleva pakiga, siis tuleks e-MTA keskkonnas deklaratsiooni esimesel lehel märkida linnuke lahtrisse „Kliendi nõusolek“. Nii saab deklaratsioonis kasutada andmeid, mille Omniva on juba MTA-le edastanud ning need andmed (sh saatja aadress) täidetakse deklaratsioonil automaatselt.

Kui paki puhul ei ole võimalik Omniva poolt edastatud andmeid kasutada, siis saab aadressi täpsustada posti- või kullerettevõttelt või tellimuse kinnitusest. Lisaks on võimalik küsida täpsustust kauba saatjalt. Kui saatjaks on ettevõte, näiteks e-pood, siis ei pea saatja aadress olema majanumbri täpsusega.

Samuti pöörab MTA tähelepanu, et kui klient on märkinud linnukese lahtrisse „Kliendi nõusolek,“ siis tuleb sellegipoolest täpsustada ka kaubakoodi lahtrit, sest eeltäidetud andmetega tuleb kaasa vaid kirjeldus. Selleks tuleb valida õige kaup etteantud loetelust või otsida sobiv kaubakood Eesti tollitariifistikust.

Saatekulude lahtris märgi ka valuuta ning posti- või kullerettevõtte sisestamisel peab olema täpne

Maksu- ja Tolliamet juhib ka tähelepanu, et saatekulude lahtrit täites on oluline märkida summa juurde valuuta. Seda ka juhul, kui saatekulud on null eurot. Samuti tuleks olla tähelepanelik, et deklaratsioonil märgitakse õige posti- või kullerettevõte. Sageli tekib klientidel probleeme deklaratsiooni esitamisega, sest Eesti Posti (ehk Omniva) asemel märgitakse ekslikult ettevõtteks DHL ja vastupidi.

Kui aga juhendeid järgides esineb siiski deklaratsiooni täites veateade, siis tuleks pöörduda Tolliinfo poole. Seejuures palub MTA teha kuvatõmmise kogu deklaratsioonist, mitte ainult veateatest. Nii saab Tolliinfo kliente kõige kiiremini aidata. Samuti palub MTA tutvuda ka deklaratsiooni esitamise juhise ja videoga.