Rohetehnoloogiad logistikas: elektromobiilsus võidutseb varem või hiljem

Omniva juhatuse liige Kristi Unt räägib logistika- ja postivaldkonna keskkonnasäästu potentsiaalist ning ökoloogilise jalajälje vähendamisest tehnoloogia abil.

Elektrikaubikud

Ilma suurema üllatuseta tekib logistikasektori keskkonnajalajälg ligikaudu 80% ulatuses transpordist. Kuna meie töö seisneb pakkide ühest kohast teise toimetamisega, siis mängivad sõiduki- ja kütusekulud ka suurt rolli meie keskkonnasäästus.

Seetõttu on elektrikaubikud ühe suurima keskkonnasäästu potentsiaaliga innovatsioon kogu logistikasektoris. Ka Omniva liigub üha rohelisema sõidukipargi poole. Veel sel aastal hakkavad igapäevaselt pakke ja posti vedama kümme Omniva elektrikaubikut. Järgmisel aastal on plaan elektrikaubikuid rakendada juba märksa suuremas ulatuses. Mida soodsamaks lähevad tingimused elektrisõidukitega opereerimiseks, näiteks laadimisvõrgu tihedus ja võimekus ja akude mahutavus ning sõiduulatus, seda hoogsamalt saame ka neid kasutusele võtta.

Eriti hästi sobib elektrikaubik just postikulleri tööle, kes sõidab igapäevaselt sama postiringi. Erinevalt pakikullerist, kelle sõidutrajektoor on iga päev erinev, saab postikulleri sõiduringi puhul planeerida kaubiku kasutust ning laadimist.

Suurim arenguhüpe elektrikaubikute kasutuselevõtu osas saabub ilmselt siis, kui infrastruktuur selleks võimalused annab. Tänasel päeval on puudus eelkõige tihedast laadimisvõrgust, mis aitaks kaubikute laadimist planeerida näiteks ka veoringi keskele. Üks tulevikulahendus võiks olla ka näiteks kiirlaadija pakiautomaatide juures. Kuna üle 90% Eesti inimeste jaoks on Omniva pakiautomaat vähem kui kümneminutilise autosõidu kaugusel, võimaldaks selline laadimisvõrk elektrisõidukeid kiiremini kasutusele võtta kogu Eestis. Samal ajal võimaldaks selline laadimisvõrk ka kulleritel kaubiku akut laadida ajal, kui automaati täidetakse pakkidega.

Elektrirattad

Oma osa elektromobiilsuses mängivad ka elektrirattad. Omniva kogemus näitab, et mõndades piirkondades on oluliselt efektiivsem posti- ja pakiveoks kasutada hoopis jalgrattaid.

Elektrilisi kaubarattaid arendava VokBikes’i ning Omniva koostöös läbiviidud pilootprojektist selgus, et elektrilised kaubarattad aitavad tiheasustusega piirkonnas postivedu teha 40% efektiivsemalt kui jalgsi ning 20% efektiivsemalt kui autoga. Samuti said innovaatilised sõidukid ka töötajatelt väga positiivsed tagasiside, kuna pakuvad jalgsikandest oluliselt mugavamat lahendust, kuid on kitsastes oludes sõiduautoga võrreldes oluliselt paremini manööverdatavad. 

Lisaks on kaubarataste ökoloogiline jalajälg märkimisväärselt väiksem kui kaubiku oma, mistõttu plaanib Omniva neid juba lähiajal ka laiemalt kasutusele võtta.