Rohetehnoloogiad logistikas – Kliendi vastutus pakkide tellimisel ja saatmisel

Omniva juhatuse liige Kristi Unt räägib logistika- ja postivaldkonna keskkonnasäästu potentsiaalist ning ökoloogilise jalajälje vähendamisest tehnoloogia abil.

Kõige tipuks saab keskkonnasõbralikkuse eest seista ka iga klient ise – esmalt läbi oma tarbijakäitumise ja otsuste, mida, kust ja kui palju ta tellib. Logistika- ja postiettevõtete ülesanne pole siin mitte inimeste suunas näppu viibutada, vaid meie peame toimetama saadetisi nii, kuidas kliendid neid tellivad ning tegema seda kliendi jaoks võimalikult mugavalt, kiiresti ja samal ajal ka keskkonnasäästlikult. Pakitarne keskkonna jalajälje teadvustamiseks aga liigumegi selle poole, et saaksime tulevikus klientidele kuvada ka saadetise keskkonna jalajälge. Oma keskkonnamõju teadvustamine on esimene vajalik samm selle vähendamise suunas.

Teine suur võimalus, kuidas logistikat keskkonnasäästlikumaks muuta, on pakendamine. Saadetised nõuavad jätkuvalt kindlasti turvalist ning põhjalikku pakendamist (sest saadetise purunemisel on keskkonnakahju veel suurem), aga tänapäeval on tekkimas üha rohkem keskkonnasõbralikumaid alternatiive kilele ja vahtplastile.

Säästliku pakendamise näol saab oma panuse keskkonnasäästu anda ka iga klient, kes Omniva teenuseid kasutab. Kõigil pakisaajatel soovitame võimalusel taaskasutada terveid pakendeid ning alles hoida erinevaid pakkematerjale nagu näiteks mullikile või pakkegraanulid. Pakki saates säästab keskkonda kindlasti ka sobiva suurusega pakendi valimine.

Pakendamiskultuuri parendamiseks oleme kaardistamas ja katsetamas ka erinevaid keskkonnasäätlikke pakkematerjale nagu näiteks taaskasutatud või ümbertöödeldud papp, paber ja kartong või kasutuseta lambavill

Oluliseks märksõnaks säästliku pakendamise puhul on ka pakendiringlus. Oleme kaardistanud erinevaid ettevõtteid, kes ringlusel põhinevaid pakendeid pakuvad. Juurprobleem seisneb pakendiringluse puhul aga mugavuses ja praktilisuses – kuidas korraldada pakenditaara logistika nii, et see klientidele piisavalt mugav ja muretu kasutada oleks. Oleme lahendamas küsimusi, kuidas ja kuhu on võimalik taarat tagastada ja kuidas see jõuab mugavalt, aga säästlikult uuesti pakisaatjale. 

Rohetehnoloogiad on logistika- ja postivaldkonda, nagu ka mujale maailma, toonud väga positiivsed ja suured muutused. Kuid see on alles algus. Samal ajal kõik see mis täna on uus, on viie aasta pärast uus normaalsus. Selleks peame me tegema ettevalmistusi juba täna.