5 olulist nippi, kuidas luua hästi toimiv otsepost

Otsepost kui kaljukindel kommunikatsioonikanal!

Tänapäeva digitaliseerunud maailmas on turundamine küllaltki muutunud. Juurde on tulnud palju erinevaid kanaleid ja seetõttu on jäänud mulje, et osad traditsioonilised turunduskanalid on unustatatud. Kuid tegelikult see nii ei ole – otseposti kogused on muutumatud olnud juba viimased 5 aastat ja seda põhjusega. Hiljutisest Turu-uuringute AS-i poolt läbi viidud Omnibuss1000 küsitlusest selgus, et 58% tarbijatest eelistavad otsepostiga saabunud reklaami e-postiga saadetud reklaamile. Uurisime, mida meie tarbijad otsepostist ootavad ja kuidas nõudlustele edukalt vastata.

IMG_1957

Mida tarbijad otsepostist ootavad?

Lisaks sellele, et 58% tarbijatest eelistavad otsepostiga saabunud reklaami e-postiga saadetud reklaamile, selgus Turu-uuringute AS-i  hiljutisest Omnibuss1000 üle-eestilisest elanikkonna küsitlusest, et tegelikult eelistavad otseposti e-postiga saadetud reklaamile nii linna kui maapiirkondade elanikud.

Samuti selgus ka uuringust, et erinevate vanusegruppide võrdluses ootavad nooremad personaalsemat ja vanemad tarbijad pigem masspostitusena saadetavat reklaami.

Me kanname siseriiklikult igal aasta laiali üle 200 miljoni reklaami. Masspostitus on efektiivne ja soodne viis jõuda väga suure hulga klientideni, kuid adresseeritud ja personaalne otsepost on ideaalne viis sihtida oma sõnumit väga täpselt valitud inimestele.

Uuringu küsimusele, kus paluti nimetada ettevõtteid, kelle pakkumisi soovitakse saada, olid kõige enam mainitud poeketid Maxima, Rimi, Selver, Coop aga ka ehitus-ja elektroonikapoed seejuures fotokaupade poed.  Lisaks tuntakse huvi ka kaubanduskeskuste pakkumiste vastu, seehulgas Stockmann, Kaubamaja, Põhjakeskus ning Vaala keskus. Nimetatud olid ka Rademar, Sportland, Hansapost, Kaup24 ja Koduekstra ning riidekaubad näiteks Denim Dream ja ka restoranid ning toidukohad nagu Subway.

Kui naiste poevalikut mõjutab otsepost rohkem kui meeste poe valikut siis kõikides vanusegruppides vastati, et postkasti jõudev reklaam mõjutab või mõjutab alati nende poe valikut.

Otsepostitused tõestavad end, vastupidiselt levinud arusaamale, jätkuvalt väga eduka reklaamkanalina. Üllataval kombel valib ligi 1/3 ostjaskonnast sobiva toidupoe endale just nimelt nähtud sooduspakkumise tõttu, mis tõestab seda, miks otsepost on oluline kanal müügikäibe eesmärkide saavutamisel.

Turu-uuringute AS  viib igal kuul läbi Omnibuss1000 küsitlust, mis on üle-eestilist elanikkonna küsitlus telefoni teel ning mille käigus küsitletakse 1000 inimest.

Young woman reading on nature.

5 kõige olulisemat nippi, kuidas luua hästi toimiv otsepost

1.Esikaane kujundus määrab, kas reklaamlehte vaadatakse või mitte

Tarbija silma haarab tavapäraselt reklaam, mille esilehel on kasutatud ilustavaid omadussõnu ja, kus antakse tarbijale mõni lubadus.

2.Kasuta võimalusel reklaami saaja nime. Näiteks „Hea Maali Mets“

Nime kasutamine annab võimaluse reklaami paremini personaliseerida. Isikustatud reklaami tootmisel tuleb aga kindlasti läbi mõelda, et see reklaampost tarbijat ka kõnetaks.

3.Vali kõige olulisema info jaoks kõige vaadatum ala

Lisaks esilehele vaadatakse kõige enam ülemist vasakut nurka. Just sinna tasub paigutada oluliseim info ja veidi vähem olulisem alla paremasse nurka. Enim tähelepanu saavad 3 esimest lehte ja seal edasi hakkab tähelepanu langema.

4.Paista silma

Erikujulisi reklaamlehti saates on võimalik eristuda teistest postkasti jõudvatest reklaamlehtedest. Eristumiseks saab kujundusse lisada näiteks ristsõnu, teha reklaam volditavaks või eristuda tõeliselt hea sooduspakkumisega. Samas saad ka lisada kingitusi või tootenäidiseid või teistest eristumiseks saata otseposti näiteks värvilistes või erilise kujuga ümbrikutes. Võimalusi on siin väga palju.

5.Testi oma reklaami mõjusust

Tartu Ülikool koostöös Initiativiga pakuvad võimalust teha reklaampostile kvalitatiivuuring, mille käigus mõõdetakse tarbijate näomiimikat mikrotasandil, ajal mil ta lehitseb teie reklaami. Nii saate kindlad olla, et postitus saab olema mõjus.

5+1 Nipp

Lisaks tasub mõelda sellele, millal ja kus oma reklaam postitada. Suurem osa reklaamposti jõuab inimesteni kuu alguses, kui inimestel on huvi pakkumiste vastu suurem. Samas, aga kui reklaam ei ole otseselt seotud pakkumistega, siis tasuks reklaam ajastada muule ajale, mil nähtavus on potentsiaalselt suurem.

Postiteenus otsib jätkusuutlikumaid lahendusi

Kogu maailmas saadetakse üha vähem kirju ning kahaneb ka paberile trükitud ja postkasti saadetavate arvete hulk. Eri riikides on langustempo erinev ning loomulikult on see kiirem edukalt toimivates e-ühiskondades. Eestis on kirjamahud langenud viimase kümne aastaga kolm korda. Mediacomi 2017. aasta postiteenuste uuringust selgus, et üle kolmandiku eesti inimestest pole aasta jooksul saatnud ühtegi kirja ega postkaarti, veidi enam kui viiendik ei plaani seda teha ka tulevikus.

Jätkuvat kiiret kirjamahtude kahanemist aitaks peatada vaid tarbijatrendide muutus. Samas maailm ja keskkond milles elame, muutub kiirelt. Oluline infovahetus on liikunud tänasel päeval erinevatesse elektroonilistesse kanalitesse nagu sotsiaalmeedia, e-kirjad ning mobiilside. Seetõttu ongi kirjasaatmine tänapäeval muutunud pigem nišitegevuseks ning mitte info vaid pigem emotsiooni edastamiseks.

Kuni on aga kasvõi üks kiri, on vaja see kohale viia. Olukorra teeb keerulisemaks, et pole ju teada, kust, millal ja kuhu seda saata soovitakse ning seepärast tuleb pidevas valmisolekus hoida kogu võrgustikku. Nii et postiettevõtted peavad otsima võimalusi, kuidas tagada neis tingimustes klassikalise postiteenuse osutamine. Raha nende kulude katteks ei tule ju ka postiettevõttele kuskilt mujalt kui nendesamade inimeste käest ning teenuse hinda ei saa tõsta ülemäära kalliks.

E-riigis Soomes, kus kirjad, arved ja muud materjalid on sarnaselt Eestile suures osas arvutisse kolinud, hakkab Soome Post teisipäeviti postkasti toimetama ainult ajalehti ja lühikese säilivusajaga laborimaterjale, kuid muud teisipäevased postisaadetised tuuakse kätte järgmisel päeval.

Teisipäev on küll päev, mil postisaadetisi – kirju, arveid, otsepostimaterjale jm  – saadetakse Soomes kõige vähem, kuid siiski võib see samm esmapilgul ehmatavana mõjuda. Kuid lähemalt vaatama hakates on kaotused siiski väikesed.

kirjad

Enamik kirju inimeselt inimesele on ammu muutunud eeskätt emotsioonide, mitte kiire info edastamiseks: jõulukaardid, sünnipäevakaardid, tervitused reisilt… Enamasti – isegi sünnipäevatervituste puhul – pole ju oluline, jõuavad nad kohale päev varem või hiljem, sooja emotsiooni ja meelespidamise sõnumit kannavad nad ikka. Arvete maksetähtajad on üldjuhul nii pikad, et päevane viivitus arve kättetoimetamisel pole määrav. Ning otseposti – näiteks sooduskampaaniate, valimisreklaami, infotrükiste jms – postituste planeerimisel saab juba planeerimisfaasis selle teadmisega arvestada.

Teise sammuna on enamik lähiriike seadnud kirjade puhul sisse kaks kättetoimetamise kiirust. Kes tahab, et kiri toimetataks kätte kohe järgmisel päeval, maksab rohkem. Kes ei vaja nii kiiret kohaletoimetamist ning nõustub, et kiri toimetataks kohale 2-5 päeva pärast (riigiti on see vahemik erinev), maksab vähem. Igati mõistlik alternatiiv kliendi jaoks, sest ka jõulu- ja sünnipäevakaarte saab kättetoimetamiskiirust valides ju postitada sellega arvestades mõned päevad varem.  Ja mõnes riigis – ka siin näitena toodud Soomes – pole järgmise päeva kättetoimetamiskiirusega teenust kirjade puhul üldse, vaid kirjad toimetatakse kätte kaks päeva hiljem.

Samuti on Soome Post astunud postimaailmas huviga jälgitavaid samme alternatiivsete teenuste pakkumiseks. Olgu selleks kirjakandjate pakutav muruniitmis- või lumerookimisteenus või muud variandid, mis võimaldaksid kanderingil tühja postikotiga liikuma pidava kirjakandja töö eest muud tasu saada.

Eestis on Omniva katnud traditsioonilise postiteenuse kahjumit vabaturul ja konkurentsitingimustes osutatavate teenuste eest saadud kasumist. Kuna aga postisaadetisi jääb üha vähemaks, siis see kahjum üha kasvab ning olukord pole ka meil pikalt jätkusuutlik. Nii tuleb ka meil erinevaid lahendusi otsida, kuid kindel on see – postiteenus kui selline ei kao ning kuni on kasvõi üksainus kiri, viime meie selle kohale.

Artikkel on varem ilmunud Maalehe veebiuudisena.