Koolilõpetajate tunnustamine on oluline traditsioon meie väärtuspakkumises

Loo autor: Diana Rästas, Omniva personalijuht

Juba kuuendat aastat kutsusime kokku Omniva töötajatest koolilõpetajad, et tänada ja tunnustada neid tehtud töö eest ning välja kuulutada lõputööde stipendiumile kandideerinud töödest stipendiumite võitjad.

Koolilõpetajate tunnustamine on oluline traditsioon Omniva väärtuspakkumises, millega tunnustame ja julgustame töötajaid õppima, arenema ning soovime omalt poolt pakkuda selleks sobilikke tingimusi läbi paindliku töö, hüvede ning toetava organisatsioonikultuuri.

Tänavu kutsusime koolilõpetajad KUMU kunstimuuseumisse, kus juhatuse esimees Ansi Arumeel rääkis oma kõnes enda ülikooli kogemustest ja soovitas lõpetajatel olla edasi sama uudishimulik, sest see on edasiviiv jõud. Peale kooli lõpetamist kõik alles algab, ära kunagi peatu, mine uuesti õppima, uuri maailma ja ära karda ka sattuda sekeldustesse!

Kuigi 2018/2019 õppeaastal oli lõpetajaid mõnevõrra vähem kui eelmisel aastal, esitati stipendiumile pea sama arv töid, mis varasemalt – kokku 6 tööd. Hindamiskomisjon luges töid anonüümselt, teadmata, kes on töö autor ning andis hinnangu lähtudes tööde asjakohasusest, rakenduslikust väärtusest, probleemi uudsusest ning teema olulisusest Omnivale. Lisaks võeti arvesse ka koolipoolset lõputöö hinnet ning hinnetelehe keskmist hinnet.

Komisjoni hinnangul tõusis esile kolm tööd, mida premeeriti ka rahalise stipendiumiga: 

  • Evert Rööpson „Omniva pakiautomaatide võrgu protsesside tõhustamise võimalused läbi parendusmeetmete rakendamise“; 
  • Kätlin Treima „Tööjõu voolavus ja selle vähendamise võimalused Eesti Post AS-is“;
  • Sigrit Tiits „Kõrgetasemeliste välisvisiitide roll eksportööride toetamisel aastatel 2014-2018“.

Tänuürituse raames esitlesid koolilõpetajad ka oma lõputöid, tuues välja kokkuvõtvalt oma uurimuse tulemused, väljakutsed, võidud ning soovitused tulevastele lõputöö kirjutajatele. Kõlama jäid soovitused nagu „Alusta varakult ja mõtle tegevuskava läbi“, „Vali teema, mis pakub sulle huvi“ ning „Tee juhendajaga tihedat koostööd!“.

Palju õnne kõikidele koolilõpetajatele ning kohtume uute lõpetajatega juba aasta pärast!