Kuidas puuki postiga saatmiseks pakendada?

Tänavu kevadel alustas Tervise Arengu Instituut laiaulatuslikku puugipanga projekti, mille raames saavad inimesed leitud puuke kaardile märkida ning hiljem postiga ka turvaliselt TAIsse uuringu tarbeks saata.

Veebilehe küsimustiku täitmisega registreeritakse puuk andmebaasi ja igale puugile antakse unikaalne ID-number. Puuki TAI-sse uuringule saates tuleb talle kindlasti juurde märkida ID-number, mille järgi saab hiljem teha päringu puugi nakatumise kohta.

Kuidas puuk uuringule saata?

Uuringul tuvastatakse puugi välistunnuste järgi tema liik, arengustaadium ja sugu. Seetõttu on oluline, et saadetav puuk oleks võimalikult ühes tükis. Turvaliselt pakendatud puuki võib saata kas ümbrikuga kirjakasti postitades või ka pakiautomaadi abil. Pakiautomaadi puhul tuleb aga jälgida, et saadetise mõõt ei oleks väiksem kui 1cm (kõrgus)* 9 cm (laius)*14 cm (pikkus) ja selle reaalkaal oleks vähemalt 50g. Kui saadetis on väiksem, tuleks see saata postiga.

Puuk peab enne pakendamist ja postitamist olema surnud ja ühes tükis ning putukat ei tohi panna ümbrikusse lahtiselt. Puuk peab olema pakendatud selliselt, et ta ei saaks välja kukkuda või ronida (juhuks kui osutub siiski olema elus). Puugi võib pakkida toidukilesse, fooliumisse, soonkinnisega kilekotti, paberist tehtud taskusse vm. Kindlasti tuleb jälgida, et pakendi servad oleksid tihedalt kinni.

pexels-photo-190295
Photo by Lum3n on Pexels.com

Ühest kohast leitud puugid võib saata ühes ümbrikus, kuid nad peavad olema pakitud eraldi. Igal puugil peab olema puugi ID-number.

Puugi võib panna ka tikutoosi või mõnda väiksemasse karpi ning see tuleb õhukindlalt sulgeda (kleeplindi, toidukile vms), et puuk transportimisel karbist ära ei kaoks. Samuti peab iga puugi juures olema leidu täpsustav informatsioon (vt 1.2).

Puuk ei tohi olla eelnevalt töödeldud mingite ainetega (näiteks piiritus, õli) ega ka sisaldama muid aineid. Uuringule saadetaval puugil ei tohi kasutada ka muid keemilisi aineid (näiteks nahast eemaldamisel).

Korrektselt pakendatud puuk tuleb ümbrikus saata aadressile:

Puugipank
Tervise Arengu Instituut
Hiiu 42
11619 Tallinn

pexels-photo-3760420
Photo by Erik Karits on Pexels.com

Registreerimisnumbrita puugi saatmine postiga

Kui puugil ID-numbrit ei ole ehk puuk on puugiveebis registreerimata, tuleb juurde kirjutada (trükitähtedega):

  • puugi leidmise koht küla täpsusega;
  • puugi leidmise arvatav aeg;
  • kas puuk leiti inimeselt, loomalt või mujalt;
  • kas puuk oli naha sisse kinnitunud.

Veebiadministraator sisestab puugileiu koha veebikaardile hiljemalt nädal pärast puugiteatise saamist. Kui puugiga saadetud info on puudulik, jääb puuk uuringust välja.

Ilma ID-numbrita puugi kohta pole võimalik tema nakatumise kohta tagasisidet saada.

Puugileiust teatamine

Inimeselt, lemmikloomalt või vabast loodusest leitud puugist saab teada anda veebilehel puugiinfo.ee. Kõiki registreeritud leiukohaga puugiandmeid kasutatakse interaktiivse puugikaardi loomisel. Kaardi põhjal saab tuvastada Eesti puugirikkaimad ning inimestele kõige riskantsemad puugihammustuse paigad.

NB! e-posti või telefoni teel infot puugi kohta vastu ei võeta.

Loe lähemalt puugiinfo veebilehelt: https://puugiinfo.ee/puugi-saatmise-juhis/